UTBILDNING I SYMBOLSPRÅKET


Skapa FOKUS

Beslutsamt skapar du fokus på målet, på drömmar och visioner. Det du ser, det du fokuserar på, det kan du förändra. Det du inte ser förblir osett.

Symbolon

 

Åke Högberg startade Symbolon AB i Göteborg och är författare till mycket litteratur i ämnet samt har varit kursledare och satt igång flera filialer för att förädla kunskap i symbolspråk och symbolarbetet.

 

 

Vad är symbolspråket och symbolarbete?

 

Människan har en tidigt utvecklad förmåga att gestalta och uttrycka sina inre känslor och upplevelser i symbolform tex i lek, rollspel, kreativitet och drömmar. Det som är svårt att fånga i ord försöker vi förmedla med hjälp av bildspråk, i poesi, i sagor och myter.

 

 

Det symboliska sättet att uppfatta och uppleva rör sig i en annan dimension än vårt vanliga konkreta tänkande. Symbolspråket går inte att "översätta" eller tolka till vårt medvetna och kontrollerande språk utan att viktig laddning/lyster och meningsfullhet går förlorad.

 

"När orden tar slut"

 

När orden tar slut, när svårigheten att finna orden blir för stor, kan vi finna olika "inre" bilder som kan gestaltas, uttryckas och kommuniceras på en rad olika sätt och olika sammanhang.  

 

Med olika symboliska metoder kan vi få kontakt med behov, värderingar och föreställningar, som är mer eller mindre omedvetna och styrande för oss. Vi kan även omvärdera tidiga beslut om oss själva och om vårt förhållande till andra och till tillvaron i stort. Vi har mycket att vinna på att utveckla denna kontakt med vårt inre genom symbolarbetets olika verktyg.

 

Att vara nyfiken, levande och kreativ är ett grundtillstånd som många av oss vuxna tappat kontakten med och kan behöva hjälp att återfinna. Ibland tom tappar barnen kontakt med sitt grundtillstånd av lek och fantasi. Lek och fantasi kan många gånger rädda oss ur förfärliga stunder, hela oss och göra oss starka. Tänk hur Astrids Pippi Långstrump och lille Emil visar hur man mycket väl kan vända det svåra till något stark, kreativt och långsiktigt hållbart.  Att använda symboler är då förvånansvärt verksamt och kraftfullt både vid terapi och i olika pedagogiska sammanhang i varje sammanhang vi kan tänka oss. I fantasin finns inga gränser och det kan visa sig i verkligheten också!

 

Väkommen att kontakta oss för ett samtal om du vill veta mer: info@skapafokus.se

 

 

 

 

Utbildning planeras

Utveckla ditt Interaktiva Ledarskap, bli diplomerad symbolpedagog

Kursledare: Karin Axzell Nymark tillsammans med bla Astrid Ståhlberg, Elisabet Martinsson

Symbolon & Partners i Stockholm

 

 

 

Omfattning: Utbildningen sträcker sig under ett år och omfattar sju (7) kursveckor a fem (5) kursdagar. Tid för process krävs för ett långsiktigt upplevelsebaserande lärande. Hemuppgifter genomförs mellan kursveckorna och kopplas till deltagarens vardag. Ett fördjupningsarbete redovisas vecka nr 6.

 

Litteratur listan anges vid anmälan

 

Anmälan: vid anmälan får deltagaren fylla i en anmälningsblankett och besked om antagning sker en månaden därefter

 

För att erhålla diplom behöver olika kriterier bli uppfyllda kopplat till närvaro, inlämnade rapporter på littertur, genomförda hemuppgifter, redovisat fördjupningsarbete.

 

 

Var: Denna utbildning kommer att äga rum på Värmdö, 30min utanför Stockholms City, Slussen.

 

När: Utbildningen planeras att starta 2020.

 

Hur: Den består av sju teman och hemuppgifter mellan dessa både individuellt och i grupp.

Varje tema omfattar en vecka lördag - onsdag  

Första och sista veckan är inkluderar obligatoriskt internat.

 

 

Symbolspråkets sju (7) olika teman "från Mytos till Logos": 

1. Drömmar - Visionen

2. Sagor & Berättelser - Myten

3. Bild - Självbild

4. Symboldrama - Roller & Funktioner

5. Fördjupning i bild - Image

6. Redovisning av

    fördjupningsarbeten - Uppföljning

7. Myt & Ritual - Avslutens betydelse

 

Kallelse sex (6) månader efter avslut: Uppföljning, En kursdag !

 

 

Tillsammans i tysthet skapas en visionsbild
Kursledare signalerar öppenhet
Gemensamma värderingar identifieras
Värdegrunden med spelregler i en mandala
Material, kreativa verktyg för kravlöst skapande för att skapa fokus - fokus på höger hjärnhalva
Måla stort kan bli teamwork
Om du fick måla ett träd... (obs! Inga förkunskaper behövs alls... Viktigt!)
Olika material används

 

Skapa FOKUS

på svar på frågor för


  • förändring
  • förbättring
  • förädling
  • förvaltning
  • förankring
  • att förenkla

Vill du anmäla ditt intresse;

jatill@skapafokus.se
" Det som mäts, utforskas och skapas, det synliggörs.


Uppföljning är nyckel till framång "