HANDLEDNING & COACHNING


Skapa FOKUS

Beslutsamt skapar du fokus på målet, på drömmar och visioner. Det du ser, det du fokuserar på, det kan du förändra. Det du inte ser förblir osett.

Handledning och coachning - counselling


Syftet att nyttja en handledare eller en coach är dels för att skapa utrymme med en överenskommen tid för strukturerad reflektion, dels för att få ett professionellt aktivt lyssnande stöd, dels ett bollplank för en rörelse i någon riktning i en förändrings- och utvecklingsprocess.Handledaren och coachen följer dig i processen att ta sig från punkt A till punkt B. Vad punkterna representerar för kan variera högt och lågt.


Du avgör!Vi som coachar och handleder har själva mer erfarenhet av vissa ämnen, andra inte alls. Vi skulle inte kunna ge dig handledning i tex specifika idrottsutövningar som kräver expertkunskap utan snarare stöd när generella livsrelaterade frågeställningar söker svar.

 

Metoderna har alltid kreativa pedagogiska inslag. Vi är övertygade att vi med framgång blir mer lösningsorienterade med hjälp av kreativitet, dvs hinder kan vi komma över med hjälp av vår högra hjärnhalva. I en skapande process finner vi svar i det som inte är riktigt medvetet för vår vänstra hjärnhalva som vi oftast "tänker" utifrån.


Vi tror att skapandet och det kreativa ger viktiga nycklar till egna svar för att skapa fokus på målet!
..

Frågor och svar

som relaterar till

existentiella livsfrågor

och till

administration, ekonomi- och verksamhetsstyrning


Ämnen kan handla om gemensamma värderingar, om varför vi motiveras och vad eller vilka målen är och hur vi vägen kan se ut framåt. Förbered dig inför lönerevision, förbättra och utveckla gruppdynamiken i gruppen du verkar i, skapa uppmärksamhet på hälsosamma relationer och tydlig kommunikation samt undvik dysfunktionella organisationer samt osund ekonomi.


Business Control with life Selfcontrol 


Målet är ofta att vi verkar för en god självbild och självkänsla och ett gott självförtroende


"Allt" handlar egentligen om att hushålla med begränsade resurser, ta vara på dessa resurser medan tid finns!

Utifrån ett mål eller ett fokusområde låt dig vägledas av fyra (4) väsentliga områden som påverkar din vardag


 1. Sysselsättnings olika delar såsom organisation, innehåll, pengar, tid
 2. Hälsa både mentalt och fysiskt
 3. Relationer och
 4. Jaget, förkovran och tid för planering 
 5.  


  Vill du anmäla ditt intresse;

  jatill@skapafokus.se
  " Det som mäts, utforskas och skapas, det synliggörs.


  Uppföljning är nyckel till framång "


  Grupphandledning och gruppcoachning


  Syftet är att du ska få tillfälle att stanna upp och reflektera tillsammans med andra i grupp i en trygg och tillitsfull miljö där det finns en inneboende potential i en grupp.


  Att reflektera tillsammans

  Ordet reflektera betyder: Att återge, att avspegla, att begrunda. Att reflektera innebör inte bara att agera på det som händer och det som signaleras i stunden utan att integrera det med tidigare erfarenheter, undersöka det ur flera perspektiv, försöka förstå bättre. Ibland kan det vara svårt att se sitt eget ljus skina. Vi kan vara varandras fyrar genom att reflektera varandras tankar och ideer för att bättre kunna undvika hinder och fallgropar. Det är gruppens potential, lyssna nyfket och nya stigar kan tampas upp på vår väg fram.  Gruppens potential

  Det är bra om deltagarna kommer med olika professioner, sammanhang och organisationer vilket utmanar och utvecklar varandras kunskapssyn. Kunskapsmängden blir större i grupp och genom kommunikation hjälps vi åt att tillsammans låta problemområden bli en tillgång för lärande när deltagarna utbyter synpunkter, erfarenheter och kunskaper.


  "Professionals create focus together as a team."
  Resulat vi vill ge som arbetsgivare är nöjda, trygga kollegor som skapar mervärde både för sig själva och för organisationen. För individen du kan förbättra och förädla:


  • självkänsla, självbild och självfötroende
  • styrka och mod att uttrycka behov och önskemål
  • svar på en fråga kopplat till ett problemområde som du söker klarhet 
  • träning i tydlig i kommunikation genom modellen Non Violent Communication (NVC) - även kallat "giraffspråket"
  • din egen SWOT-analys
  • förmågan att prata inför grupp
  • upplevelsen att bli lyssnad på och träning i aktivt lyssnande, utan att "analysera" och ge råd till någon annan
  • egna vägar till nya lösningar och upptäcka nya perspektiv
  • möjlighet att med ett öppet hjärta vara nyfiken istället för att döma och avfärda
  • tid för strukturerad reflektion både för återhämtning och för fokus
  • en positiv känsla av enkelhet och att livet erbjuder möjligheter


  Grupphandledning - när, var, hur


  Enligt överenskommelser med fördel på dagtid, kvällstider finns dock enligt övernskommelse,  Var vi ses kommer vi överens om, på er egen arbetsplats eller om har hyrt in er för ett personalmöte eller så är ni varmt välkomna till våra lokaler i Gustavsberg.


  Vi inleder alltid med en sk incheckningsövning. Vi undviker "vanlig traditionella presentationsrundor" där du tillåts vara "anonym". Vi erbjuder alltid kreativa övningar (och arbeta med din högra hjärnahalva - vi går från mytos till logos) och vi använder olika material dvs vi nyttjar en kreativ pedagogik. Avslutningen genomförs genom en egen sammanfattning med en konkret hanldingsplan för att skapa en rörelse framåt.  Du får ta upp ett specifikt problemområde som du upplever som ett hinder. Ett problemområde med frågeställningar som söker svar arbetar vi med vid varje träff. Du lär dig själv genom att bli handledd.

  Skapa FOKUS

  på svar på frågor för


  • förändring
  • förbättring
  • förädling
  • förvaltning
  • förankring
  • att förenkla
   
   
   
   

  Nyckel till framgång är regelbunden uppföljning för att hitta och följa riktning och mål!