WORKSHOP & KURSER


Skapa FOKUS

Beslutsamt skapar du fokus på målet, på drömmar och visioner. Det du ser, det du fokuserar på, det kan du förändra. Det du inte ser förblir osett.Inspirationsföreläsning med upplevelsebaserad inlärning - workshops


Vi erbjuder att skapa fokus med olika inspirationsföreläsningar som sätter ljus på det  viktigaste genom det interaktiva ledarskapet. Den inre kompassen kalibreras för att man ska veta vilken viktig roll var och en har oavsett var man befinner sig på spelplanen. Lärdom och insikter kommer när man "lär sig själv"dvs genom upplevelsebaserad inlärning. "Learing by doing". I en del skolors värld talar man om "Visualble Thinking" - det finns många likheter!


När vi fokuserar på det interaktiva ledarskapet underlättar vi tillvaron. Vi är varandras medskapare. Resultatet blir att vi ägnar tid på det som är viktigt och vi prioriterar rätt saker. Det frigör energi och det är stress- reducerande. En sjöfarare behöver veta sin position och en kompass för att navigera rätt till de önskade målen. På samma sätt gynnar det interaktiva ledarksapet dig, gruppen och den organisation du befinner dig i.


Det individuella ledarskapet behöver fungera på den gemensasmma spelplanen! Oavsett hur spelplanen ser ut och vilket underlag det är. Vi möts just där Du befinner dig! Välkommen till ett "showroom" i NordUppland under påskhelg.en "Konst på Väg". Varje år på en ny plats, 2019 i Strömbergsbruk, lokalen för samlingsutställningen! Upptäck konsten som metod i Interaktivt Ledarskap tillsammans med mig och andra symbolpedagoger!

Gör din egen målbild - visionboard

Regelbunden uppföljning

 första tisdagen i varje månad

 kl 1730-2000 i Gustavsberg Tornhuset


Om att förädla & förvalta, förstå hur visioner och mål kan uppnås med hjälp av visualiering, sagor och myter, vägen till hälsosamma arbesplatser eller om symbolspråkets kreativa möjligheter när orden tar slut eller förstå mänskliga beteenden via psykosyntesen syn på vilja och medvetennärvaro (mindfullness) 


 • Om interaktivt ledarskap - med konsten och symbolen som metod - FriskVård på Väg
 • Om tydlig empatisk kommunikation - NVC Non Violent Communication
 • Hur kan du bidra till effektivare möten - symbolisk in- och utcheckning som metod
 • Symboler och myter som metod i din företagskultur - vad signaleras hus er?
 • Strategi och visualiserad målbild - nyckeln till framgång
 • När bilden energikällor blir starkare än energitjuvar - Hur kan jag koppla det till en SWOT - analys?
 • Varför bilden av ledarens roll blir tydlig i svart/vitt - photolanguage som metod!KurserKontakta oss gärna för att eventuellt skräddarsy en kurs för ett specifikt behov i ett speciellt sammanhang.ShowroomUnder påsk två år i rad har jag varit värd tillsammans med kollegor för en Skaparverkstad, under Konst på Väg #KPV i NordUppland, i både Orangeriet i Löfstabruk och Strömsbergsbruk.

Du behöver inte vara chef för att leda! Välkommen - kom och utforska det interaktiva ledarskapet tillsammans med oss!


Se även erbjudande som Astrid Ståhlberg och Elisabet Martinsson har på sina egna respektive hemsidor  

www.astridstahlberg.se respektive www.kareliso.se samt även på www.symbolon.nu#KPV2018

Skaparverkstad  Påskhelgen Konst på Väg #KPV 2020

Samlingsutställning i Strömsbergsbruk 2019, Nord Uppland - vi använder konsten som metod för personlig utveckling! Bilder här bredvid är från året i Lövstabruk, Orangeriet 2018.

När: Påsken fredag till måndag - långfredag till annandag påsk 2020 

Var: 

Vem: Karin Axzell Nymark Astrid Ståhlberg Elisabet Martinsson

Kvällskurs - ta makten över din målbild

"Bygg på årets målbild, i collage och designa ditt liv" genom Kreativt Personligt Månatligt bokslut (KPM) första tisdagen i varje månad, månadsmöte med dig själv

!

När: Första tisdagen i varje månad kl 1730-2000 2,5 tim

Var: Tornhuset, Gustavsberg

Vem: Karin Axzell Nymark handleder

Kreativ Helgkurs för kvinnor - ladda batterierna på internat

Sommarkursen är en helg för att återta balans i livets kontraster, när ekorrhjulet rullar på för fort. LÄS MER


När: första helgen efter midsommar, to-sö 2020 (9e året i rad) 

Var: Husby Gård utanför Nyköping

Vem: Karin Axzell Nymark i samarbete Ingrid Thorngren www.Lotusutveckling.se

Grupphandledning för dig i din yrkesroll

"Ta med dig din fråga - Avsluta arbetsveckan med att få svar och summera"

Kreativt Personligt VeckoAvslut (KPVA)


När: Fredagar kl 13:30-15:00 (min antal 4personer)

Var: Tornhuset, Gustavsberg

Vem: Karin Axzell Nymark handleder

Kurs i tydlig kommunikation - NVC Non Violent Communication

Låt det bli enklare att bli tydlig, utan konfrontation och istället förmedla ditt budskap med tydlig kommunikation. Kom och träna!


När: Måndagar kl 1330-1500 (min antal 2personer) 

Var: Tornhuset

Vem: Karin Axzell Nymark

Vill du anmäla ditt intresse;

jatill@skapafokus.se
" Det som mäts, utforskas och skapas, det synliggörs.


Uppföljning är nyckel till framång "

Skapa Fokus Skapar Resultat


Genom att lotsas till skapa fokus uppstår koncentration och uppmärksamhet på det som behövs i företaget, i gruppen och hos individen. När vi spelar vår match blir det bäst om vi spelar efter samma spelregler, att vi är ett team, att var och en har sina egna roller och spelar dem väl under ledning av en bra coach. 


"Som fyren står stadigt och vägleder ute till sjöss"


"Som lotsen lotsar in skeppen in till hamn"
Att hushålla med resurser


Intentionen är att skapa resultat för våra deltagare leder som leder till perspektiv på det ekonomiska, om att spara och inte slösa. Att investera i styrkor och förstå hur svagerheter och hinder kan hanteras. För att hushålla med dina resurser vill vi inspirera till strategier för mål och visioner via det individuella och personliga. Det är genom  dig som individ förändring kan uppstå. Träna på att kommunicera strategier för förändring inför grupp på ett avdramatiserat sätt, lär känna dig själv och dina mönster, lära uttrycka och formulera dig samt ta ansvar i trygghet och med mod, att lära dig ta och ge feedback och samtidigt ge dig själv tillfälle att lära dig grundläggande perspektiv på ekonomi.
Integrera och Transformera


Integrera ny kunskap och se skillnad på att reagera tillskillnad på att agera medvetet enligt egna behov för långsiktiga resultat. Öka medvetandet på behovet under en rådande situation för att bättre välja och fatta beslut. Det handlar om att integrera medvetandet, transformera och omsätta ord och tankar till handling, till expempel: Våga be om hjälp!
Våga Vilja Välja


Utvecklas med att träna viljan. Viljan har sju olika egenskaper. Saknar du energi? Brister det i koncentration, uthållighet och tålamod? Eller kanske organisationsförmågan? Kom att urforska tillsammans med oss - tillsammans kan vi goda, den starka och den smidiga viljan.


Kunskap i det inre personliga ledarskapet ger tillgång till en egen måttstock som skapar säkerhet i beslut! Modd att våga vilja välja!

Skapa FOKUS

på svar på frågor för


 • förändring
 • förbättring
 • förädling
 • förvaltning
 • förankring
 • att förenkla