TJÄNSTER

" Det som mäts, utforskas och skapas, det synliggörs.
Uppföljning är nyckel till framång "

"Utforska det dolda och för upp det till ytan."

"Förenkla

och

Förbättra tillsammans"

Vänster hjärnhalva - en plats där strukturen finns, logiken.

Höger hjärnhalva - en plats där tid och rum inte finns här hittar vi kreativiteten.

Vi erbjuder inspiration till att skapa fokus för företag och organisationer, både individuellt och i grupp.  Vi tillhandahåller föreläsningar, kurser, workshops och skräddarsyr gärna program för enskilda behov. Tillsammans stärker vi motivation till utveckling och vår utgångspunkt är att skapa en organisationskultur med indviden i centrum. Våra kreativa metoder inbjuder alla att delta. Genom det Interaktiva Ledarskapet (#IL) förenar vi:  


Pedagogik – Psykologi - Ekonomi  Du får svar på dina olika frågor som berör förändring, förbättring, förädling, förvaltning och förankring! Tillsammans skapar vi Stärkt ledarskap, Gruppdynamik, Processutveckling, Tydliga samtal, Beslutsfattande, Delaktighet, Ansvar, Trygghet!


Vi vänder oss till dig som har en nyckelroll där du verkar! 

När vi ser en spelplan är vissa ramar givna, vilka finns på din arbetsplats, där du verkar? Vilken funktion har du i ditt lag? Är du vältränad? Hur ser motståndarlag ut?

Vad säger bilden dig?

En bild som avstamp!

Våra tjänster till ert förfogande


Vi erbjuder interaktiva workshops, kurser samt coachning/handledning enskilt eller i grupp. Vi kommer till er arbetsplats eller välkomna till oss i Gustavsberg, Tornhuset.


Arbetsplatsträff, Handledning enskilt eller i grupp.

WORKSHOP 


Våra workshops är en blandning av teori (kort föreläsning) och praktik. Tre timmar avsätter vi tillsammans inklusive fika

KURS


Vi erbjuder endagskurser, helgkurser och veckokurser.

HANDLEDNING


Handledning och coachning erbjuder vi arbetsgivarens medarbetare och ledare, enskilt eller i grupp.

VÅR UTGÅNGSPUNKT


Vår utgångspunkt är att seriösa arbetsgivare satsar på att nyttja sina anställdas fulla potential och ser till att ha rätt person på rätt plats. Vi erbjuder fördjupning och vi blanda teori och praktik, stimulera både vänster och höger hjärnhalva. Det är intressant att upptäcka vad som finns i det dolda. Våra metoder inbjuder alla att delta.