INDIVIDEN
 
 
 
 

Navet i allt förändringsarbete går via individen!

HANDLEDNING OCH COACHNING

VÄLJ MELLAN OLIKA ALTERNATIV FÖR ENSKILDA SAMTAL


Inför varje avtal träffas vi över en fika en (1) gång utan kostnad för att avgöra hur jag kan vara dig behjälplig. Du ska få stöd utifrån ditt specifika behov och önskemål. Primärt tillhandahålla tider under arbtstid, i undantagsfall efter kl 17:00 Att arbeta med personlig utveckling är ett hårt arbete, enskilda samtal underlättar!
BAKGRUND 


Karin tror på vikten av att kreativitet och bidra till att skapa fokus. Karin ör ekonom och konsult, utbildad coach och handledare under senare år, utbildad (symbol)pedagog, är kursledare och varit mentor samt håller föreläsningar. Under lång tid har bred erfarenhet inhämtats av att stödja andra i personliga utveckling. Att coacha och handleda andra kräver att man själv har gått i handledning är självklart. Lika viktigt som att omge sig av goda rådgivare och hälsosamma relationer.


Ska du själv bli bättre omge dig gärna av de som har lite mer erfarenhet än du själv. 

SAMTAL ERBJUDER UTRYMME FÖR INDIVIDEN   

SPEEDCOACHNING


Du avgör själv och du behöver stöd snabbt i en specifik fråga. Behov och mål avgör omfattning.

LÄS MER

COACHNINGSPROGRAM 12


Tolv (12) träffar a 1,5 tim under ett år samt tre (3) gånger i grupp. Fokus på ekonomi.

LÄS MER

Att förvalta och hushålla med begränsade resurser

  COACHINGSPROGRAM 7


Sju (7) träffar a 1,5 timme under tre (3) månader samt en gång handledning i grupp

LÄS MER

Symbolpedagogiken ger oss våra kreativa metoder som vi tillämpar när vi utforskar behov tillsammans med dig. Vi vill tillsammans med dig utmana din högra hjärnhalva. Vi tror att kreativitet utvecklar förmågan till problemlösning och hjälper oss att få syn på underliggande hinder. Hinder som stör oss i vardagen och håller fast oss i gamla mönster. Mönster som gör det svårt att finna nya vägar.


Vi vill inspirera dig att bejaka ditt själv, göra nytt, upptäcka nya banor och göra det enklare för dig i vardagen. Stärkt med mod att vara trygg i egna värderingar och egna åsikter vill vi följa dig en bit på din egen väg. Det skulle vara en ära för oss!

Psykosyntesen ger oss teorin för utgångspunkten om hur vi människor fungerar. En filosofi och en psykologi - med en förhållandevis enkel förklaringsmodell som ger oss stöd till personlig utveckling. 


Nyckelord: vilja - den starka, smidiga, goda samt de olika sju (7) oika egenskaperna såsom tex energin, beslutande förmåga, uthållighet, koncentration och organisation. Psykologiska funktioner såsom tankar, känslor, behov, kroppen, kreativitet och intuition.


Betänk: "Vi är inte våra känslor, vi har dem!" 

Utveckla ett interaktivt ledarskap i enskildhet med stöd av professionell coachning och handledning i ett rum nära himmel och hav, centralt i Gustavsberg. 


Samtal som fördjupar utgår ifrån individens behov och önskemål. För ett fungerande ledarskap behövs en sann självbild, en god självkänsla och ett gott ledarskap och vi vill inspirera till att utforska dessa områden i samspel och vi tillämpar kreativa metoder samt utgår från filosofin inom Psykosyntesen.