GRUPPEN

"När Gruppen blir ett team, när varje individ kommer till sin rätt."

 
 
 
 

Navet i allt förändringsarbete går via individen!

Behöver din arbetsplats grupphandledning - vi kan komma till er om det skulle underlätta

HANDLEDNING OCH COACHNING I GRUPP

VÄLJ MELLAN OLIKA ALTERNATIV FÖR GRUPPHANDLEDNING


Inför varje avtal träffas vi över en fika en (1) gång utan kostnad för att avgöra hur vi bäst kan vara dig behjälplig i din yrksroll. Vi vill erbjuda vårt stöd till dig utifrån ditt specifika behov och önskemål. Primärt tillhandahåller vi träffar under arbetstid. Efter arbetstid vill vi uppmuntra till tid för den privata sfären. Att arbeta med personlig utveckling är ett hårt arbete och vi vill gå bredvid dig och underlätta för dig i din vardag.Målgrupper


 • du har en roll ledare, du behöver inte vara chef för att leda andra, och/eller driver Du eget företag
 • du har en roll som adminstratör 
 • du har ett yrke där du arbetar med människor 
 • du har allmänt intressere av existentiella frågor i yrkeslivetÄmnesområden • utveckla en relation och träna på kommunikation istället för konfrontation
 • träna vilja, pröva värdegrund och förstå skillnaden mellan att reagera och agera
 • skapa balans mellan livsstil och arbetsliv
 • Ta ut riktning för strategiskt målarbete samt skapa en realistisk handlingsplan
 • Värdegrundsarbete
 • Arbetsmiljö och friskvård - vanor och ovanor!?
 • Ledarskap och medarbetarskap
 • Relation, kommunikation och samarbete
 • Personlig utveckling (PU) och kompetensutveckling
 • Coaching för chefer och medarbetare, individuellt och i grupp
 • Coachande- och motiverande samtal
 • Samtalsstöd, krissamtal och samtalsterapi - enskilt och med möjlighet i grupp
 • Särskilt stöd i utredningsarbete med nulägesanalys med förslag till åtgärdsplan
Våra insatser i olika perspektivVi förenar ekonomi, att hushålla med resurser som är oss givna, förädla och förvalta dem på bästa sätt, med pedagogik - genom metoder som inbjuder alla att delta samt psykologi -förstå hur våra olika psykologiska funktioner behöver samverka i samspel för goda resultat.


 • Hur uppnå visioner och mål och uppnå klarhet i gemensamma värderingar! Hur skapar man fokus och ser processen ut så att man med lätta steg går vägen fram?
 • Hur få balans mellan intäkter och kostnader med lönande resultat som går långsiktigt lita på?
 • Hur ska du värdera din balansräkning och investera i tillgångerna utan för stora kostnader?
 • Hur hushålla bäst med resurserna, skapa effektivitet och samtidigt lättare hantera motgångar och knöliga relationer och istället i tillit och trygghet?
 • Hur driva företagandet med individen i centrum med högt i tak och handla rätt i förhållande till budget och prognoser? Hur gå från ord till handling?
 • Och går det att hitta en syntes mellan det privata och det professionella - behöver jag undvika att vara privat på jobbet?

RUNDA BORDSAMTAL UTAN BORD  


GRUPPHANDLEDNING3


Tre(3) träffar a 2,5 timme

LÄS MER

GRUPPHANDLEDNING

DROP IN


LÄS MER


  GRUPPHANDLEDNING 7


Sju (7) träffar a 2,5 timme

LÄS MER

Varför grupphandledning?


Varför reflektera i grupp?

Reflektera: återge, avspegla, eftersinna, begrunda, tänka genom.

Att reflektera innebär att inte bara agera på det som händer utan att integrera det med tidigare erfarenheter, undersöka och utforska det ur olika perspektiv, försöka förstå bättra. När vi behöver göra saker annorlunda, inte längre gå samma upptrampade stigar utan finna nya är det viktigt att stanna upp och upptäcka nya vägar. Ge tid till reflektion. Ibland är det svårt att se var det lyser upp och hitta sitt eget ljus i mörkret. Vi kan vara varandras fyrar genom att reflektera varandras tankar och idéer.

Finn ditt eget ljus i din vardag och i din profession. Finn egen passion och låt den skina!

Utveckla ett interaktivt ledarskap tillsammans i gruppen med metoder som inbjuder alla att delta. 


Samtal som fördjupar utgår ifrån individens behov och önskemål. För ett fungerande ledarskap behövs en sann självbild, en god självkänsla och ett gott självförtroende och vi vill inspirera till att utforska dessa områden i samspel. Vi tillämpar kreativa metoder samt utgår från filosofin inom Psykosyntesen.

Symbolpedagogiken ger oss våra kreativa metoder som vi tillämpar när vi utforskar behov tillsammans med dig. Vi vill tillsammans med dig utmana din högra hjärnhalva. Vi tror att kreativitet utvecklar förmågan till problemlösning och hjälper oss att få syn på underliggande hinder. Hinder som stör oss i vardagen och håller fast oss i gamla mönster. Mönster som gör det svårt att finna nya vägar.


Vi vill inspirera dig att bejaka ditt själv, göra nytt, upptäcka nya banor och göra det enklare för dig i vardagen. Stärkt med mod att vara trygg i egna värderingar och egna åsikter vill vi följa dig en bit på din egen väg. Det skulle vara en ära för oss!

Psykosyntesen ger oss teorin för utgångspunkten om hur vi människor fungerar. En filosofi och en psykologi - med en förhållandevis enkel förklaringsmodell som ger oss stöd till personlig utveckling. 


Nyckelord: vilja - den starka, smidiga, goda samt de olika sju (7) oika egenskaperna såsom tex energin, beslutande förmåga, uthållighet, koncentration och organisation. Psykologiska funktioner såsom tankar, känslor, behov, kroppen, kreativitet och intuition.


Betänk: "Vi är inte våra känslor, vi har dem!"