KONSULT

Unity in Diversity


"Vi är summan av våra relationer" därför behhöver vi omge oss av hälsosamma relationer.


 Ett val är att välja olika relationer med omsorg och samarbeta för ett långsiktigt arbete med individen i centrum. Knyta ihop olika aspekter av livet för att inspirera till delaktighet och eget. Ett interaktivt ledarskap bygger självständighet solidariskt tillsammans.


Ensam är inte stark.

 

Genom medvetna val av hälsosamma relationer skapar vi goda förutsättningar att uppnå visionen om att bidra till det inre ledarskapets goda potential. Till skillnad från chefskapet som handlar om position, handlar ledarskapet om relation! Relationer vi omger oss av hjälper oss att relatera till oss själva och våra relationer påverkar våra vägval.

 

Vägval torde handla om att förvalta, förälda och förbättra. Vägval torde handla om att att hushålla, att vara ekonomisk med sig själv som resurs likväl som alla andra resurser - arbete, råvaror och kapital. Att hushålla för varaktig sund utveckling och sund tillväxt!

 

När vi kan vill vi verka för barn/ungdomars rätt till förutsättningar för en god plattform för sin vidare resa - därför föreläser vi ibland gratis ute på skolor. Vi tror på att skapa fokus på bättre självkänsla, ett gott självförtroende och sannare självbild som en väg till det interaktiva ledarskapet. Att älska sig själv och utveckla det var och en är bra på.

 

Kan vi förena Skolan - Samhälle  - Arbetsliv  (jmf SSA råd som fanns på 1970-talet) i  detta långsiktiga arbete vill jag gärna medverka för detta.

 

Skapa fokus för resultat med förebyggande arbete där vi skapar balans i arbets- och privatliv, fokuserar på att hålla riktning och mål i fokus, inspirera större kunskap, ökad medvetenhet mot en sund hållbar tillvaro.

 

Vi tar tillsamans ett steg i taget i rätt riktning. "Babysteps forward!"

 

Jag tror på kommunikation och på metoder som inbjuder alla att delta!

 

Skapa Fokus

genom

inspiration, 

kunskap och visdom

Konsulten med lång och gedigen erfarenhet området för personlig utveckling och med djupgående erfarenhet av möten mellan människor. Sambandet mellan pedagogik, psykologi och ekonomi är avgörande.

 

Målet är att med ödmjukhet kunna få bidra och inspirera till förändring genom att skapa fokus för sund utveckling och tillväxt, högre måluppfyllelse för individen enskilt och i grupp.

Karin Axzell Nymark

Konsulten fd kanslichef, ekonomiansvarig och business controller inom Sv Kyrkan som återgått till eget företagande. Karin är business controller med över 30års erfarenhet av ekonomi- och verksamhetsstyrning med utgångpunkt på individen. Specifikt intressad av tillväxtbegreppet, utgår Karin från att möta både organisationer och individer där de befinner sig. Allt förändringsarbete utgår från individen och det finns inga genvägar dit. Karin vill inspirera till kreativa lösningar, förbygga metodiskt samlat i grupp för att förädla kvalitéer och förbättra i enlighet med visionerna! 


karin@skapafokus.se telefon: 0708 35 39 24

Konsult och handledare / coach