OM

Samarbete, stöd och eget arbete

Verka för samarbete för att hitta kreativa lösningar för varje uppdrag. 

Utifrån värdgrund utgår vi tillsammans med utgångspunkten att vi kan förenkla, förädla, förbättra och förändra det vi har att förvalta!

Eget arbete är alltid en förutsättning, det individuella ansvaret en del av och tillsammans skapar vi resultat vi behöver.

Individen är navet för förändring

Vi tror genuient att sätta indviden i centrum. Varje människa förtjänar att bli hörd och sedd och vi behöver utgå från varje människas egen potential. Tillsammans verkar vi för den sanna självbilden, god självkänsla och fint självförtroende.Trygga individer som mår bygger tillsammans resultat för en hållbar framtid. Indviden är navet för förändring. 


Vision utifrån frihet för individen skapar vi enhet i mångfald för en riktigt sund tillväxt och ett meningsfullt liv

Kan vi bidra att skapa fokus på enhet enkelhet och engagemang för mångfalden vill göra detta.

Respekt för individen för att gruppen ska fungera. En individ i frihet samverkar för resultat. Vi samverkar gärna mellan samhälle, skola och näringsliv för att tillsammans bygga resultat för en hållbar framtid. Vi vill på arbetsplatser arbeta för individer enskilt eller i grupp. Individen är navet för förändring! Tillsammans!

 

Delaktighet och Dialog och kommunikation istället för konfrontation!

Delaktighet får vi genom det interaktiva ledarskapet!

                                                                               Unity in Diversity

Konsulten är jag, Karin Axzell Nymark och jag tror på individen och att vi kan skapa enhet i mångfalden -läs mer

Samarbetpartners är viktigt och kul


Jag tror att: "Vi är summan va våra relationer!"


Kareliso Viljestudio www.kareliso.se

Astrid Ståhlberg www.astridstahlberg.se

Lotusutveckling www.lotusutveckling.se 

Metaforer är ett bra verktyg!

 

"Gräv där du står!"

 

 

"Gå inte över ån efter vatten."

 

 

"Ska vi ut och resa tillsammans då har vi enats om vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Vi samlas vid avfärd lämpligen på samma platform?"

 

 

"Seglar vi, är det bäst att vi enas om vem som har vilken roll - kapten, navigatör, utkik, byssans... etc"

 

 

 

. Din vilja och Ditt ansvar - vi stödjer dig på vägen

 Vad behöver du skapa fokus på?


  • Enkelhet
  • Effektivitet, att ta vara på tiden
  • Visioner och Drömmar
  • Mod att säga JA och att våga säga nej
  • Arbeta mindre, ta det lugnare 
  • Sund tillväxt 
  • Balans, en rörelse utan hets och stress
  • Hälsosamma relationer och organisationer som bygger på tillit och trygghet och ha förmåga att förhålla sig till härskartekniker
  • Resultat att lita på