SKAPA FOKUS ERBJUDER

Skapa fokus på målet i första hand genom handledning och coachning men även via föreläsningar, workshops och kurser.

Arbetsgivare får stöd i förändringsledning. Våra metoder bidrar till ett interaktivt ledarskap och alla kan delta. Ledning och medarbetare att få nya erfarenheter och insikter till långsiktig nytta för sund tillväxt och hållbar utveckling.


Vi bidrar gärna till samverkan mellan Samhälle Skola Arbetsliv och vill medverka till en organisationskultur med indviden i centrum. Nöjda, glada och trygga individer tar ansvar och skapar de resultat som behövs. 


All förändring börjar hos individen själv 


SKAPA FOKUS på mål för att tillsammans förenkla, förädla och förändra. Tillsammans integrerar vi PEDAGOGIK, EKONOMI  OCH PSYKOLOGI 


Både höger och vänster hjärnhalva ges möjlighet till stimulans.

1

2

3

Vi underlättar en komplex vardag för individen genom att erbjuda olika vägar för att skapa fokus. Tid för  återhämtning och uppföljning, gärna regelbundet. Med ökad kunskap kan balans skapas mellan yrkes- och privatliv. Med fel information är det lätt att ta fel beslut och obalansen leder oundvikligen till stress och slöseri med värdefulla resurser. 

Vi underlättar utmaningen att agera och prata i grupp. Vi inspirerar till att låta alla få möjlighet att uttrycka egna tankar och värderingar samt visa på värdet av hur olikheter kompletterar varandra. Det bästa teamen uppstår när olika perspektiv och kvalitéer samverkar.

Företaget / Organisationen

Vi underlättar företagandet och erbjuder enkla och kreativa metoder där vi förenar ekonomi- & verksamhetsstyrningen för företag/organisationer. När företagens viktigaste resurs (personalen) känner sig trygg, kommer företaget att  lättare navigera rätt och få önskat resultat: genom att hushålla med resurser och upptäcka och meddela hinder i tid. Med klar riktning väljer ni själva tempot.

Följ oss gärna på FB

Aktuellt just nu

Gör ditt eget kreativa personliga månatliga bokslut  (KPM) en gång per månad


När: första tisdagen i varje månad kl 17:30-20:00 

Anmäl dig: Smsa 0708 35 39 24 eller maila och karin@skapafokus.se

Sommarkursen - en kreativ helg på internat för dig som är kvinna


I år firar vi 10årsjubilieum med två kurstillfällen - en kortare och en längre !


När: helgen efter midsommar. torsdag till söndag

Var: Husbygård utanför Nyköping - andra gången - vi är själv på denna herrgård och vi får jättefin service. 


Anmäl dig: Smsa 0708 35 39 24 eller maila och karin@skapafokus.se


I samarbete med Ingrid Thorngren www.ingridthorngren.se

Skaparverkstad

konsten och kreativitet som metod. #KONSTPÅVÄG


Ett showroom - du behöver inte vara chef för att leda dig själv och andra. Vi dukade upp det kreativa rummet efter invigningen.När: Välbesökt under påshelgenVar: Nord Uppland.

2019 Strömbergsbruk, Brukslokalen, 2018 Löfstabruk, Orangeriet 

Skapa Fokus

Skapar Resultat


Genom att lotsas till skapa fokus uppstår koncentration och uppmärksamhet på det som behövs i företaget, i gruppen och hos individen.


Frågor och svar

Integreras och Transformeras