WORKSHOP & KURSER


Beslutsamt skapar du fokus på målet, på drömmar och visioner. Det du ser, det du fokuserar på, det kan du förändra. Det du inte ser förblir osett.

Skapa FOKUSInspirationsföreläsning med upplevelsebaserad inlärning - våra workshops


Vi erbjuder att skapa fokus med olika inspirationsföreläsningar som sätter ljus på det interaktiva ledarskapet. Den inre kompassen kalibreras för att man ska veta vilken viktig roll var och en har oavsett var man befinner sig på spelplanen. Lärdom och insikter kommer när man "lär sig själv"... dvs genom upplevelsebaserad inlärning. "Learing by doing". I en del skolors värld talar man om "Visualble Thinking" - det finns många likheter!


När vi fokuserar på det interaktiva ledarskapet underlättar vi tillvaron. Vi är varandras medskapare. Resultatet blir att vi ägnar tid på det som är viktigt och vi prioriterar rätt saker. Det frigör energi och det är stress- reducerande. En sjöfarare behöver veta sin position och en kompass för att navigera rätt till de önskade målen. På samma sätt gynnar det interaktiva ledarksapet dig, gruppen och den organisation du befinner dig i.


Det individuella ledarskapet behöver fungera på den gemensasmma spelplanen! Oavsett hur spelplanen ser ut och vilket underlag det är. Vi möts just där Du befinner dig! Välkommen till ett "showroom" i NordUppland under påskhelg.en "Konst på Väg". Varje år på en ny plats, 2019 i Strömbergsbruk, lokalen för samlingsutställningen! Upptäck konsten som metod i Interaktivt Ledarskap tillsammans med mig och andra symbolpedagoger! Annorlunda AW - Worskhop

I n t e r a k t i v t  L e d a r s k a p

Torsdag v39 och v48

Kl 16-18

1530 serveras en alkholfri shot

Tema: Gemensamma värderingar, eller inte? 


Närmast:

Gör din egen målbild - visionboard

Regelbunden uppföljning

 första måndagen i varje månad

 kl 1730-2000 i Gustavsberg Tornhuset


Om att förädla & förvalta, förstå hur visioner och mål kan uppnås med hjälp av visualiering, sagor och myter, vägen till hälsosamma arbesplatser eller om symbolspråkets kreativa möjligheter när orden tar slut eller förstå mänskliga beteenden via psykosyntesen syn på vilja och medvetennärvaro (mindfullness) 


 • Om interaktivt ledarskap - med konsten och symbolen som metod - FriskVård på Väg
 • Om tydlig empatisk kommunikation - NVC Non Violent Communication
 • Hur kan du bidra till effektivare möten - symbolisk in- och utcheckning som metod
 • Symboler och myter som metod i din företagskultur - vad signaleras hus er?
 • Strategi och visualiserad målbild - nyckeln till framgång
 • När bilden energikällor blir starkare än energitjuvar - Hur kan jag koppla det till en SWOT - analys?
 • Varför bilden av ledarens roll blir tydlig i svart/vitt - photolanguage som metod!KurserKontakta oss gärna för att eventuellt skräddarsy en kurs för ett specifikt behov i ett speciellt sammanhang. Under påsken håller vi i en Skaparverkstad, under Konst på Väg #KPV i NordUppland, Strömsbergsbruk. Du behöver inte vara chef för att leda! Välkommen - kom och utforska det interaktiva ledarskapet tillsammans med oss!


Se även erbjudande som Astrid Ståhlberg och Elisabet Martinsson har på sina egna respektive hemsidor  

www.astridstahlberg.se respektive www.kareliso.se


#KPV2018

Skaparverkstad Konst på Väg #KPV2019

Samlingsutställning i Strömsbergsbruk, Nord Uppland - vi använder konsten som metod för personlig utveckling! Bilder här bredvid är från förra året i Lövstabruk, Orangeriet.

När: Påsken fredag till måndag - långfredag till annandag påsk

Var: Strömsbergsbruk, NordUppland

Vem: Karin Axzell Nymark Astrid Ståhlberg Elisabet Martinsson

Kvällskurs - ta makten över din målbild

"Bygg på årets målbild, i collage och designa ditt liv" genom Kreativt Personligt Månatligt bokslut (KPM) första måndagen i varje månad, månadsmöte med dig själv! Create a Visionboard LÄS MER

När: Första måndagen i varje månad kl 1730-2000 2,5 tim

Var: Tornhuset, Gustavsberg

Vem: Karin Axzell Nymark handleder

Vill du anmäla ditt intresse;

jatill@skapafokus.se
" Det som mäts, utforskas och skapas, det synliggörs.


Uppföljning är nyckel till framång "

Kreativ Helgkurs för kvinnor - ladda batterierna på internat

Sommarkursen är en helg för att återta balans i livets kontraster, när ekorrhjulet rullar på för fort. LÄS MER


När: andra helgen efter midsommar, to-sö 2019 (8e året i rad) Självklart kör vi även 2020

Var: Vårdinge folkhögskolan utanför Gnesta

Vem: Karin Axzell Nymark i samarbete Ingrid Thorngren www.Lotusutveckling.se

Grupphandledning för dig i din yrkesroll

"Ta med dig din fråga - Avsluta arbetsveckan med att få svar och summera"

Kreativt Personligt VeckoAvslut (KPVA)


När: Fredagar kl 13:30-15:00 (min antal 4personer)

Var: Tornhuset, Gustavsberg

Vem: Karin Axzell Nymark handleder

Kurs i tydlig kommunikation - NVC Non Violent Communication

Låt det bli enklare att bli tydlig, utan konfrontation och istället förmedla ditt budskap med tydlig kommunikation. Kom och träna!


När: Måndagar kl 1330-1500 (min antal 2personer) from 23/8 2019

Var: Tornhuset

Vem: Karin Axzell Nymark

Skapa Fokus Skapar Resultat


Genom att lotsas till skapa fokus uppstår koncentration och uppmärksamhet på det som behövs i företaget, i gruppen och hos individen. När vi spelar vår match blir det bäst om vi spelar efter samma spelregler, att vi är ett team, att var och en har sina egna roller och spelar dem väl under ledning av en bra coach. 


"Som fyren står stadigt och vägleder ute till sjöss"


"Som lotsen lotsar in skeppen in till hamn"
Att hushålla med resurser


Intentionen är att skapa resultat för våra deltagare leder som leder till perspektiv på det ekonomiska, om att spara och inte slösa. Att investera i styrkor och förstå hur svagerheter och hinder kan hanteras. För att hushålla med dina resurser vill vi inspirera till strategier för mål och visioner via det individuella och personliga. Det är genom  dig som individ förändring kan uppstå. Träna på att kommunicera strategier för förändring inför grupp på ett avdramatiserat sätt, lär känna dig själv och dina mönster, lära uttrycka och formulera dig samt ta ansvar i trygghet och med mod, att lära dig ta och ge feedback och samtidigt ge dig själv tillfälle att lära dig grundläggande perspektiv på ekonomi.
Integrera och Transformera


Integrera ny kunskap och se skillnad på att reagera tillskillnad på att agera medvetet enligt egna behov för långsiktiga resultat. Öka medvetandet på behovet under en rådande situation för att bättre välja och fatta beslut. Det handlar om att integrera medvetandet, transformera och omsätta ord och tankar till handling, till expempel: Våga be om hjälp!
Våga Vilja Välja


Utvecklas med att träna viljan. Viljan har sju olika egenskaper. Saknar du energi? Brister det i koncentration, uthållighet och tålamod? Eller kanske organisationsförmågan? Kom att urforska tillsammans med oss - tillsammans kan vi goda, den starka och den smidiga viljan.


Kunskap i det inre personliga ledarskapet ger tillgång till en egen måttstock som skapar säkerhet i beslut! Modd att våga vilja välja!

Skapa FOKUS

på svar på frågor för


 • förändring
 • förbättring
 • förädling
 • förvaltning
 • förankring
 • förenkla