OM

Skapa FOKUSMedvetet skapar du fokus på målet, på drömmar och visioner.

Det du ser och det du fokuserar på, det kan du förändra.

Det du inte ser förblir osett.

Samarbete, stöd och eget arbete

Individen är navet för förändring

Vi tror genuient att sätta indviden i centrum. Varje människa förtjänar att bli hörd och sedd och vi behöver utgå från varje människas egen potential. Tillsammans verkar vi för den sanna självbilden, god självkänsla och fint självförtroende.Trygga individer som mår bygger tillsammans resultat för en hållbar framtid. Indviden är navet för förändring. 


Verkar för samarbete för att hitta kreativa lösningar för varje uppdrag. 


Utifrån samma värdgrund utgår vi ifrån att vi tillsammans kan förädla, förbättra och förändra


Samarbetpartners våra roller ger dig som kund vårt stöd på vägen som inspiratörer, pedagoger,  kursledare, handledare, coacher, samtalsterapeuter, samarbetspartners, entreprenörer.


Eget arbete är en förutsättning, det individuella ansvaret en del av och tillsammans skapar vi resultat 

Vision utifrån frihet för individen skapar vi enhet i mångfald för en riktigt sund tillväxt och ett meningsfullt liv

Kan vi bidra att skapa fokus på enhet enkelhet och engagemang för mångfalden vill göra detta.

Respekt för individen för att gruppen ska fungera. En individ i frihet samverkar för resultat. Vi samverkar gärna mellan samhälle, skola och näringsliv för att tillsammans bygga resultat för en hållbar framtid. Vi vill på arbetsplatser arbeta för individer enskilt eller i grupp. Individen är navet för förändring! Tillsammans!

 

Delaktighet och Dialog och kommunikation istället för konfrontation!

Delaktighet får vi genom det interaktiva ledarskapet!

                                                                               Unity in Diversity

Samarbetpartners


Kareliso Viljestudio

Astrid Ståhlberg

Lotusutveckling

Symbols for Success


 

Metaforer är ett bra verktyg!

 

"Gräv där du står!"

 

 

"Gå inte över ån efter vatten."

 

 

"Ska vi ut och resa tillsammans då har vi enats om vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Vi samlas vid avfärd lämpligen på samma platform?"

 

 

"Seglar vi, är det bäst att vi enas om vem som har vilken roll - kapten, navigatör, utkik, byssans... etc"

 

 

 

.

 

DIN vilja och DITT ansvar - vi stödjer dig på vägen

 

 

Vad behöver du skapa fokus på?


  • Enkelhet
  • Effektivitet, att ta vara på tiden
  • Visioner och Drömmar
  • Mod att säga JA och att våga säga nej
  • Arbeta mindre, ta det lugnare 
  • Sund tillväxt 
  • Balans, en rörelse utan hets och stress
  • Hälsosamma relationer och organisationer som bygger på tillit och trygghet och ha förmåga att förhålla sig till härskartekniker
  • Resultat att lita på